Γιατί επιλέξαμε την Metlife

H MetLife inc. αποτελεί μία παγκόσμια δύναμη στον κλάδο των Ασφαλειών Ζωής, των Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων και των Ομαδικών Ασφαλίσεων Προσωπικού. Σήμερα, μέσα από ένα πλέγμα θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών, η MetLife inc. κατέχει ηγετικές θέσεις στις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ιαπωνίας, της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης, ενώ την εμπιστεύονται ήδη περισσότερες από 90 από τις 100 κορυφαίες επιχειρήσεις του δείκτη FORTUNE 500 στην Αμερική.

Η MetLife inc. διαθέτει εμπειρία και τεχνογνωσία 150 χρόνων, που της επιτρέπουν να βρίσκεται συνεχώς στην αιχμή της πρωτοπορίας και να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στα δρώμενα της ασφαλιστικής αγοράς.

Η MetLife , εταιρία της MetLife inc. στην Ελλάδα, αναγνωρίζεται επίσης ως η κορυφαία διεθνής ασφαλιστική εταιρία Ζωής, με αντίστοιχα καθοριστικό ρόλο στα δρώμενα της ασφαλιστικής αγοράς. Η MetLife, είναι η πρώτη ασφαλιστική εταιρία Ζωής στην Ελλάδα, η οποία, από τα μέσα της δεκαετίας του ,60, καθιέρωσε το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Συμβούλου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, διαθέτοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία που απορρέει από τη δραστηριότητα της σε όλο τον κόσμο.

Σήμερα, οι επιτυχημένοι Ασφαλιστικοί της Σύμβουλοι και οι Συντονιστές των Γραφείων Πωλήσεων αποτελούν αναμφισβήτητα <<σημεία αναφοράς>> στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά μέλη του Κύκλου Επιτυχημένων Ασφαλιστών της MetLife έχουν τιμηθεί με το βραβείο του κορυφαίου Ασφαλιστικού Συμβούλου της Ελληνικής Αγοράς. Παράλληλα, κάθε χρόνο επιτυγχάνουν υψηλές διακρίσεις μέσα στο δίκτυο συνεργατών της εταιρίας στην Ευρώπη και Παγκόσμια.