Εκπαίδευση

Στοχεύοντας στην ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων κάθε Συνεργάτη της, η ΝΝ επενδύει στη συστηματική εκπαίδευση του σε τομείς όπως:
  • Η προετοιμασία για τη Πιστοποίηση από τη Τράπεζα της Ελλάδος
  • Η γνώση των ασφαλιστικών προγραμμάτων της Εταιρίας
  • Η ανάπτυξη τεχνικών πώλησης σχετικά με
               την εξεύρεση υποψηφίων πελατών
               την προσέγγιση νέων πελατών
               την κατάρτιση για υλοποίηση Risk Planning και Financial Planing του υποψήφιου πελάτη
               το σχεδιασμό και τη παρουσίαση προτάσεων για την κάλυψη τους
  • Η εξυπηρέτηση πελατών
  • Time Management