Εκπαίδευση

Στοχεύοντας στην ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων κάθε Συνεργάτη της, η MetLife επενδύει στη συστηματική εκπαίδευση του σε τομείς όπως
  • Η προετοιμασία για τη Πιστοποίηση από τη Τράπεζα της Ελλάδος
  • Η γνώση των ασφαλιστικών προγραμμάτων της Εταιρίας
  • Η ανάπτυξη τεχνικών πώλησης σχετικά με
την εξεύρεση υποψηφίων πελατών
την προσέγγιση νέων πελατών
την κατάρτιση για υλοποίηση Risk Planinng και Financial Planing του υποψήφιου πελάτη
το σχεδιασμό και τη παρουσίαση προτάσεων για την κάλυψη τους
  • Η εξυπηρέτηση πελατών
  • Time Management