Κλάδος Ιδιωτικής Ασφάλισης

 • Γιατί να εργαστώ στον Κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης?

  Ο κλάδος της Ιδιωτικής Ασφάλισης είναι ένα πεδίο δράσης με σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία, σήμερα περισσότερο από ποτέ, αναδεικνύουν τη δυναμική του επαγγέλματος του Ασφαλιστικού Συμβούλου.

 • Οι ασφαλιστικές ανάγκες είναι διαχρονικές

  Οι υπηρεσίες μας είναι άμεσα συνδεδεμένες με την προστασία του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων σε όλες τις φάσεις της ζωής τους.

  Παρέχοντας υπηρεσίες στους κλάδους Ζωής, Υγείας, Ατυχημάτων, Συνταξιοδότησης και Ασφάλισης Περιουσίας, δίνουμε αποτελεσματικές λύσεις σε διαχρονικές ανάγκες που αφορούν όλους τους Έλληνες, ανεξάρτητα απο το ύψος του εισοδήματος τους.

 • Η αγορά έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης

  Οι πωλήσεις ασφαλιστικών προγραμμάτων στη χώρα μας σήμερα υπολείπονται σημαντικά αυτών που πραγματοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα συνολικά ασφάλιστρα του Κλάδου να αντιστοιχούν στο 2,3% του ΑΕΠ έναντι 8,2% που αντιπροσωπεύει τον αντίστοιχο μέσο όρο (ΕU 27).

  Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης του Κλάδου τα επόμενα χρόνια. Οι αλλαγές τόσο του Κοινωνικού Συστήματος Ασφάλισης όσο και του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, δημιουργούν στους Έλληνες πρόσθετες ασφαλιστικές ανάγκες, τις οποίες καλείται ουσιαστικά να καλύψει η Ιδιωτική Ασφάλιση.

 • Δυνατότητα για συνεχή αύξηση του εισοδήματος

  Οι μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης του Κλάδου μπορούν να οδηγήσουν και σε ένα αντίστοιχο υψηλό επίπεδο εισοδημάτων για τους επαγγελματίες εκείνους που εργάζονται υπεύθυνα και μεθοδικά, συνδυάζοντας τη δική τους δέσμευση για επιτυχία με αξιόπιστες και φερέγγυες εταιρίες που χρόνια τώρα διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο.