Οι Συνεργάτες μας

Λίνα  Δελίδου

Λίνα Δελίδου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Είναι πτυχιούχος της Σχολής Οικονομικών, Νομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά. Είναι διαπιστευμένη Ασφαλιστικός & Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος, κάτοχος Πιστοποιήσεων Α’ & Δ’ από την Τράπεζα της Ελλάδος.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Εργάστηκε στο χώρο των εκδόσεων και στον κλάδο της Εστίασης, ως υπεύθυνη καταστήματος. Εντάχθηκε στο δυναμικό της MetLife το 2014 ως Ασφαλιστικός και χρηματοοικονομικός σύμβουλος. Σήμερα έχει αναλάβει τη θέση Συντονίστριας Ασφαλιστικών Συμβούλων.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Ασφαλίσεις Ζωής

Ασφαλίσεις Ζωής και Αναπηρίας, Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης, Συνταξιοδοτική Ασφάλιση, Ομαδικές Ασφαλίσεις Εργαζομένων, Ασφάλιση Οδοντιατρικής Περίθαλψης, Επενδύσεις Κεφαλαίων.

Ασφαλίσεις Περιουσίας

Ασφάλιση Πυρός και Κλοπής, Ασφάλιση Ξενοδοχείων και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Ασφάλιση Ιδιωτικών και Δημόσιων Τεχνικών Έργων, Ασφάλιση Αυτοκινήτων και Μεταφορών, Ασφάλιση Έργων Τέχνης, Ασφάλιση Επαγγελματικών Ευθυνών.