Οι Συνεργάτες μας

Γιάννης Μαλλής

Γιάννης Μαλλής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διεθνή Τραπεζική και στα Χρηματοοικονομικά, MSc International Banking and Finance from Greenwich University, London UK & Πτυχίου Οικονομικών με εξειδίκευση σε Οικονομικά & Χρηματοοικονομικά, ΒΑ  (Honors) Business Economics & Finance  from Metropolitan University,  London UK. Επιπλέον, κατέχει το CFA Institute level στη διαχείριση χαρτοφυλακίου. Διαπιστευμένος Ασφαλιστικός & Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος, κάτοχος Πιστοποιήσεων Α & Δ από την Τράπεζα της Ελλάδος.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Εργάστηκε στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας  Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), και κατόπιν από το 2006 μέχρι το 2013 ως Personal Banker της  Millenium Bank στη Θεσσαλονίκη. Το 2014 εντάχθηκε στη MetLife ως Ασφαλιστικός Σύμβουλος, επιτυγχάνοντας μέχρι σήμερα πολλές διακρίσεις.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Ασφαλίσεις Ζωής

Ασφαλίσεις Ζωής και Αναπηρίας, Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης, Συνταξιοδοτική Ασφάλιση, Ομαδικές Ασφαλίσεις Εργαζομένων, Ασφάλιση Οδοντιατρικής Περίθαλψης, Επενδύσεις Κεφαλαίων.

Ασφαλίσεις Περιουσίας

Ασφάλιση Πυρός και Κλοπής, Ασφάλιση Ξενοδοχείων και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Ασφάλιση Ιδιωτικών και Δημόσιων Τεχνικών Έργων, Ασφάλιση Αυτοκινήτων και Μεταφορών, Ασφάλιση Έργων Τέχνης, Ασφάλιση Επαγγελματικών Ευθυνών.