Οι Συνεργάτες μας

Δήμος Παπαστο’ί’τσης

Δήμος Παπαστο’ί’τσης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τελειόφοιτος του University of L’aquila, Italy, Electrical Engineering Department το 1994. Είναι διαπιστευμένος Ασφαλιστικός & Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος, κάτοχος Πιστοποιήσεων Α’ & Δ’ από την Τράπεζα της Ελλάδος .

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Η επαγγελματική του διαδρομή στην Ασφαλιστική Βιομηχανία ξεκινά από το 1998 σε μεγάλο Ελληνικό Ασφαλιστικό όμιλο κατακτώντας πολλές διακρίσεις με  κορυφαία τη συμμετοχή του το 2001 στο συνέδριο του M.D.R.T στο Σικάγο των ΗΠΑ .Εντάχθηκε  στο δυναμικό της MetLife  το 2016  ως Ασφαλιστικός σύμβουλος.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Ασφαλίσεις Ζωής

Ασφαλίσεις Ζωής και Αναπηρίας, Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης , Συνταξιοδοτική Ασφάλιση, Ομαδικές Ασφαλίσεις Εργαζομένων, Ασφάλιση Οδοντιατρικής Περίθαλψης, Επενδύσεις Κεφαλαίων.

Ασφαλίσεις Περιουσίας

Ασφάλιση Πυρός και Κλοπής, Ασφάλιση Ξενοδοχείων και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Ασφάλιση Ιδιωτικών και Δημόσιων Τεχνικών Έργων, Ασφάλιση Αυτοκινήτων και Μεταφορών, Ασφάλιση Έργων Τέχνης, Ασφάλιση Επαγγελματικών Ευθυνών.