Οι Συνεργάτες μας

Γιάννης  Δάγκαρης

Γιάννης Δάγκαρης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κάτοχος τίτλου Ασφαλιστικών Σπουδών του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ασφαλιστικός Σύμβουλος από το 1988. Από το 1992 εξελίσσεται ως Ασφαλιστικός Πράκτορας και ως Συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων. Το γραφείο του έχει 22 αποκλειστικούς συνεργάτες Ασφαλιστικούς Συμβούλους και 3 Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Management

Επιλογή, Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ασφαλιστικών Συμβούλων.

Ασφαλίσεις Ζωής

Ασφαλίσεις Ζωής και Αναπηρίας, Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης, Συνταξιοδοτική Ασφάλιση, Ομαδικές Ασφαλίσεις Εργαζομένων, Ασφάλιση Οδοντιατρικής Περίθαλψης, Επενδύσεις Κεφαλαίων.

Ασφαλίσεις Περιουσίας

Ασφάλιση Πυρός και Κλοπής, Ασφάλιση Ξενοδοχείων και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Ασφάλιση Ιδιωτικών και Δημόσιων Τεχνικών Έργων, Ασφάλιση Αυτοκινήτων και Μεταφορών, Ασφάλιση Έργων Τέχνης, Ασφάλιση Επαγγελματικών Ευθυνών.