Οι Συνεργάτες μας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΓΚΑΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΓΚΑΡΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κάτοχος τίτλου Ασφαλιστικών Σπουδών του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ασφαλιστικός Σύμβουλος από το 1988 Από το 1992 εξελίσσετε ως Ασφαλιστικός Πράκτορας και ως Συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων. Το γραφείο του έχει 20 αποκλειστικούς συνεργάτες Ασφαλιστικούς Συμβούλους και τρείς Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Management

Επιλογή , Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ασφαλιστικών Συμβούλων

Ασφαλίσεις Ζωής

Ασφαλίσεις Ζωής και Αναπηρίας, Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης , Συνταξιοδοτική Ασφάλιση, Ομαδικές Ασφαλίσεις Εργαζομένων, Ασφάλιση Οδοντιατρικής Περίθαλψης, Επενδύσεις Κεφαλαίων.

Ασφαλίσεις Περιουσίας

Ασφάλιση Πυρός και Κλοπής, Ασφάλιση Ξενοδοχείων και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Ασφάλιση Ιδιωτικών και Δημόσιων Τεχνικών Εργων, Ασφάλιση Αυτοκινήτων και Μεταφορών, Ασφάλιση Εργων Τέχνης, Ασφάλιση Επαγγελματικών Ευθυνών.