Οι Συνεργάτες μας

ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διεθνή Χρηματοοικονομία , MSc International Finance from Brunel University, London  UK&Πτυχίου Οικονομικών με εξειδίκευση σε Τραπεζικά & Χρηματοοικονομικά, ΒΑ Banking & Finance  from Middlesex University,  London UK. Επίσης  κατέχει Πτυχίο  Διοίκησης Επιχειρήσεων & Marketing  από το American  College of Thessaloniki (ACT). Είναι Απόφοιτος & ΣυντονίστριατουκύκλουΑσφαλιστικώνσπουδώντου Life Underwriter Training Council & Institute of Financial Studies με εξειδίκευση στις Ασφαλίσεις Προσώπων, Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις & Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Εργάστηκε επί σειρά ετών στο τμήμα Marketingμεγάλης βιομηχανικής μονάδας, στην Εκπαίδευση & ως Sales  Administration  Manager στο HARROD’s του Λονδίνου. Το 2001 εντάχθηκε στον Ασφαλιστικό κλάδο, αρχικά στη Διοίκηση, ως Βοηθός Επιθεωρητού Βορείου Ελλάδος & στη συνέχεια σε θέσεις Managementστο Δίκτυο Πωλήσεων. Το 2011 εντάσσεται στο δυναμικό της MetLife, όπου είναι σήμερα Συντονιστής Ομάδας Ασφαλιστικών Συμβούλων.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Management

Επιλογή , Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ασφαλιστικών Συμβούλων

Ασφαλίσεις Ζωής

Ασφαλίσεις Ζωής και Αναπηρίας, Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης , Συνταξιοδοτική Ασφάλιση, Ομαδικές Ασφαλίσεις Εργαζομένων, Ασφάλιση Οδοντιατρικής Περίθαλψης, Επενδύσεις Κεφαλαίων.

Ασφαλίσεις Περιουσίας

Ασφάλιση Πυρός και Κλοπής, Ασφάλιση Ξενοδοχείων και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Ασφάλιση Ιδιωτικών και Δημόσιων Τεχνικών Εργων, Ασφάλιση Αυτοκινήτων και Μεταφορών, Ασφάλιση Εργων Τέχνης, Ασφάλιση Επαγγελματικών Ευθυνών.