Οι Συνεργάτες μας

Σωτήρης Νιανιάς

Σωτήρης Νιανιάς

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σπούδασε Ηλεκτρονικά στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Εργάστηκε για 20 χρόνια στην NUMIL (Danone Group), όπου ξεκίνησε από τη θέση του πωλητή και εξελίχθηκε σε Field Sales Manager για την περιοχή της Β. Ελλάδος. Από τον Οκτώβριο του 2012 ανήκει στην ομάδα των Ασφαλιστικών Συμβούλων της εταιρίας.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Ασφαλίσεις Ζωής

Ασφαλίσεις Ζωής και Αναπηρίας, Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης, Συνταξιοδοτική Ασφάλιση, Ομαδικές Ασφαλίσεις Εργαζομένων, Ασφάλιση Οδοντιατρικής Περίθαλψης, Επενδύσεις Κεφαλαίων.

Ασφαλίσεις Περιουσίας

Ασφάλιση Πυρός και Κλοπής, Ασφάλιση Ξενοδοχείων και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Ασφάλιση Ιδιωτικών και Δημόσιων Τεχνικών Έργων, Ασφάλιση Αυτοκινήτων και Μεταφορών, Ασφάλιση Έργων Τέχνης, Ασφάλιση Επαγγελματικών Ευθυνών.