Οι Συνεργάτες μας

Αναστάσιος Παπαγεωργίου

Αναστάσιος Παπαγεωργίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Είναι πτυχιούχος των ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Εργάστηκε επί 12 έτη σε μεγάλα ξενοδοχεία μέχρι το 2004, όπου εντάχθηκε στη MetLife ως ασφαλιστικός σύμβουλος. Έχει διακριθεί με το βραβείο million dollar producer το 2008.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Ασφαλίσεις Ζωής

Ασφαλίσεις Ζωής και Αναπηρίας, Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης, Συνταξιοδοτική Ασφάλιση, Ομαδικές Ασφαλίσεις Εργαζομένων, Ασφάλιση Οδοντιατρικής Περίθαλψης, Επενδύσεις Κεφαλαίων.

Ασφαλίσεις Περιουσίας

Ασφάλιση Πυρός και Κλοπής, Ασφάλιση Ξενοδοχείων και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Ασφάλιση Ιδιωτικών και Δημόσιων Τεχνικών Έργων, Ασφάλιση Αυτοκινήτων και Μεταφορών, Ασφάλιση Έργων Τέχνης, Ασφάλιση Επαγγελματικών Ευθυνών.