ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

“Απο την τσέπη των ασφαλισμένων” το 40% των δαπανών υγείας σήμερα!

“Απο την τσέπη των ασφαλισμένων” το 40% των δαπανών υγείας σήμερα!

Στην πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 2019, παρουσιάζονται δείκτες για την υγεία των πολιτών στις πιο αναπτυγμένες χώρες του κόσμου που είναι μέλη του. Γίνεται, επίσης, μια αξιολόγηση των παραγόντων που συμβάλλουν στην καλή υγεία, καθώς και της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των σχετικών πόρων και υποδομών που χρησιμοποιούνται σε κάθε χώρα.

Όσον αφορά το σύστημα υγείας της Ελλάδας, αν και το 100% του πληθυσμού έχει δωρεάν πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, το δημόσιο σύστημα καλύπτει μόνο το 61% των συνολικών δαπανών υγείας. Το υπόλοιπο 39% των δαπανών υγείας καλύπτεται κατά 4% από την ιδιωτική ασφάλιση ενώ τα 35% από την τσέπη των ασφαλισμένων.

Από τα χρήματα που πληρώνουν από την τσέπη τους οι ασφαλισμένοι, το 18% πηγαίνει σε γιατρούς και εξωτερικά ιατρεία, το 14% σε οδοντιατρικές εργασίες, το 31% σε νοσοκομειακή περίθαλψη και το υπόλοιπο 37% σε φάρμακα ή άλλα θεραπευτικά μέσα. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί, πως στην Ελλάδα η φαρμακευτική δαπάνη (εκτός νοσοκομείου) είναι υψηλότερη απ’ ότι στη μέση χώρα του ΟΟΣΑ, με το 46% της δαπάνης να καλύπτεται από τους χρήστες, έναντι 16% που αναλογεί για παράδειγμα στη Γερμανία και 13% στη Γαλλία.

Το σημερινό επίπεδο δημόσιων δαπανών υγείας αξιολογείται ως ανεπαρκέστατο, ιδίως για την παροχή αξιόπιστης και αξιοπρεπούς ιατρικής και νοσοκομειακής φροντίδας στον πληθυσμό, και ιδίως σε εκείνους που δεν έχουν τις εναλλακτικές της προσφυγής σε ιδιώτες παρόχους. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί, ότι οι συνολικές επενδύσεις που γίνονται στον τομέα της υγείας βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των χωρών του ΟΟΣΑ, με τον δημόσιο τομέα ιδίως να έχει τεράστιες ανάγκες σύγχρονων νοσοκομειακών υποδομών, ώστε να αντικατασταθούν δομές που δεν περιποιούν τιμή σε ένα σύγχρονο ανεπτυγμένο κράτος.

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment