ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Επενδυτικά προγράμματα : Τα οφέλη για τις αποταμιεύσεις σας!

Επενδυτικά προγράμματα : Τα οφέλη για τις αποταμιεύσεις σας!

Της Φωτεινής Κουκουλιάκου και Ειρήνης Αρσένη..

Μέλημα όσων διαθέτουν ήδη ένα κεφάλαιο ή θέλουν να δημιουργήσουν ένα απόθεμα μέσω αποταμίευσης, για να καλύψουν μελλοντικές οικονομικές ανάγκες, είναι να το  διαφυλάξουν και να το αναπτύξουν όσο καλύτερα γίνεται μέσα από σωστούς τρόπους διαχείρισης.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ υπάρχει ανάγκη αναζήτησης υψηλών αποδόσεων στο απόθεμα τους. Ειδικά για περιόδους αποταμίευσης ή διαχείρισης 5, 10, 15 ετών στόχος είναι να πετυχαίνουν αποδόσεις υψηλότερες από τον πληθωρισμό για να μην χάνουν αξία τα χρήματα τους.

Οι γνωστές επιλογές αποταμίευσης και διαχείρισης του οικονομικού μας αποθέματος σε κινητές αξίες είναι :

 • Καταθέσεις
 • Ομόλογα
 • Μετοχές
 • Αμοιβαία Κεφάλαια

Εκτός όμως των παραπάνω επιλογών υπάρχει και ένας σύγχρονος τρόπος επένδυσης των χρημάτων και αυτός είναι τα επενδυτικά συμβόλαια βασισμένα σε ασφάλιση. Λειτουργούν πρακτικά συνδέοντας τα χρήματα που καταβάλει ο επενδυτής σαν ασφάλιστρο, με μονάδες (μερίδια) επενδυτικών κεφαλαίων και γι’ αυτό ονομάζονται Unit Linked ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Ποια είναι όμως τα οφέλη που απολαμβάνει κάποιος που επιλέγει τα συγκεκριμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια :

 • Το ποσό που επενδύει μπορεί να κατατίθεται είτε εφάπαξ χωρίς υποχρέωση επιπλέον καταβολών, είτε με περιοδικό τρόπο (ετησίως, εξαμηνιαίως κλπ) , ακόμα και με ελάχιστο ετήσιο ποσό αποταμίευσης.
 • Τα πλεονεκτήματα ενός μεγάλο – επενδυτή μεταφέρονται σε κάθε καταθέτη – επενδυτή, ανεξάρτητα με το ποσό που διαθέτει προς επένδυση/αποταμίευση.
 • Δυνατότητα μεγάλης διασποράς σε όλα τα είδη επένδυσης  αλλά και σε γεωγραφική & νομισματική διασπορά μέσω μιας πληθώρας επιλογών, ανάλογα με το επενδυτικό του προφίλ.
 • Ευελιξία στην μεταβολή των επιλογών επένδυσης συχνά και χωρίς επιπλέον κόστος.
 • Απόλυτη διαφάνεια όσον αφορά τα κόστη διαχείρισης και λειτουργίας των κεφαλαίων.
 • Σιγουριά & αξιοπιστία μιας και υπάρχουν δύο φορείς ελέγχου των επενδύσεων. Από τη μία πλευρά, η ασφαλιστική εταιρεία και από την άλλη η εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων οι οποίες, έχουν τη γνώση και την εμπειρία στην επιλογή επενδύσεων.
 • Επιπλέον, συνδυάζει την αποταμίευση με ασφαλιστικές παροχές  που μπορούν να δοθούν κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του επενδυτή, όπως ασφάλιση απώλειας ζωής με χαμηλό κόστος, ασφάλιση των ετήσιων καταβολών σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας ή απώλειας ζωής του συμβαλλομένου, μετατροπή της αξίας εξαγοράς σε ισόβια σύνταξη.

Τα παραπάνω μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος αποταμίευσης/επένδυσης των χρημάτων σήμερα για τη δημιουργία αποθέματος και για την κάλυψη μελλοντικών μας οικονομικών αναγκών.

Απευθυνθείτε στον Ασφαλιστικό σας Πράκτορα γιατί αξίζει να τα γνωρίσετε σήμερα! 

ΠΗΓΗ   LIFE PLAN – INSURANCE SERVICES

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΚΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΣΕΝΗ

Leave a Comment