ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Συγχαρητήρια για το υπέροχο αυτό άρθρο απο τον συνεργάτη μας, Χρήστο Σιββά.

Συγχαρητήρια για το υπέροχο αυτό άρθρο απο τον συνεργάτη μας, Χρήστο Σιββά.

Ομαδική ασφάλιση: Σύμμαχος των εργαζομένων και των επιχειρήσεων – Insurance Forum

Ομαδική ασφάλιση : Σύμμαχος των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

Ομαδική ασφάλιση ονομάζεται η ασφάλιση με την οποία μία ομάδα ατόμων, η οποία συνήθως συνδέεται με σχέση εργασίας με τον λήπτη της ασφάλισης, αποκτά ασφαλιστική κάλυψη με ένα ενιαίο συμβόλαιο.

Ποιος είναι ο σκοπός και τα οφέλη των ομαδικών ασφαλίσεων;

Η κοινωνική ασφάλιση, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλα κράτη προσφέρει μία μάλλον χαμηλού επιπέδου ασφαλιστική προστασία. Από την άλλη μεριά, η αναβάθμιση του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου των εργαζομένων δημιούργησε την ανάγκη μίας συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας. Τέλος ένας τρίτος παράγοντας, που είναι η δυσκολία εξεύρεσης ειδικευμένου προσωπικού ή προσωπικού που απασχολείται σε ιδιαίτερα επικίνδυνες εργασίες εδραίωσε τον θεσμό των ομαδικών ασφαλίσεων. Σκοπός των ομαδικών ασφαλιστηρίων είναι να καλύψουν ανάγκες, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από την κοινωνική ασφάλιση, καθώς επίσης και να βελτιώσουν το επίπεδο των ασφαλιστικών παροχών.

Η ομαδική ασφάλιση είναι σύμμαχος των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. 

– Όλα τα θετικά της ομαδικής ασφάλισης 

Η άποψη ότι οι ομαδικές ασφαλίσεις μπορούν να λειτουργήσουν σαν κίνητρο παραγωγής και επιχειρηματικής ανάπτυξης, έχει ήδη περάσει στον επιχειρηματικό κόσμο. Στον εργοδότη, μια ομαδική ασφάλεια, προσφέρει πολλαπλά οφέλη.

  1. Μειώνει την κινητικότητα του ειδικευμένου προσωπικού.
  2. Αυξάνει την παραγωγικότητα και προσελκύει ειδικευμένα νέα στελέχη στην επιχείρηση.
  3. Καλλιεργεί την καλή εικόνα και τον υψηλό επαγγελματισμό της επιχείρησης και της προσθέτει αξία.
  4. Το σημαντικότερο όφελος είναι η παραγωγή κινήτρων στους εργαζομένους σε μία περίοδο που οι δυνατότητες αυξήσεων στους μισθούς είναι περιορισμένες. Το πολλαπλασιαστικό όφελος που έχει μία τέτοια παροχή στους υπαλλήλους μίας επιχείρησης είναι στις περισσότερες περιπτώσεις κατά πολύ μεγαλύτερο από το αποτέλεσμα που θα έχει η αύξηση στον ονομαστικό μισθό.
  5. Η φορολογική απαλλαγή αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για την επιχείρηση και για τον εργαζόμενο, που αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μία περίοδο που η επιβάρυνση από τους φόρους κατατρώγει το εισόδημα από την εργασία. Το κόστος που καταβάλλει η εταιρία για την κάλυψη ενός νοσοκομειακού προγράμματος ανέρχεται στα 400€ περίπου τον χρόνο ανά εργαζόμενο και θεωρείται εξολοκλήρου έξοδο για την επιχείρηση, η οποία δεν φορολογείται για αυτήν την παροχή.  – Αντίστοιχα μηδενική είναι η επιβάρυνση για τους εργαζόμενους, καθώς το εισόδημα αυτής της παροχής είναι αφορολόγητο και αποτελεί ουσιαστικά από τις ελάχιστες παροχές που η σημερινή νομοθεσία αποδέχεται ως ουσιαστικό μέτρο προστασίας της εργασίας, εξαιρώντας την από την φορολογία.

Στον εργαζόμενο προσφέρει την προστασία και την σιγουριά του αύριο τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένεια του, μέσα από τους ατελείωτους συνδυασμούς των ασφαλιστικών καλύψεων ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου, που μπορούν να εξασφαλίσουν κάθε ιδιομορφία ή ανάγκη. Επίσης είναι μία έμμεση βελτίωση των αποδοχών τους, ενώ αποκτά πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του.

Τα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης είναι ένας έμπρακτος τρόπος για να δείξουν οι εργοδότες στους εργαζομένους τους ότι νοιάζονται για αυτούς και ότι τους υποστηρίζουν. Όσο περισσότερο εκτιμούν οι εργαζόμενοι το ενδιαφέρον και την υποστήριξη από τον εργοδότη τους, τόσο μεγαλύτερη είναι και η αφοσίωση και η δέσμευση τους προς τον εργοδότη.

Όλοι εμείς στην ιδιωτική ασφάλιση είμαστε εδώ για να στηρίζουμε με κάθε τρόπο τις επιχειρήσεις αλλά και την κινητήρια δύναμή τους, τους εργαζομένους τους.

Του Χρήστου Σιββά, Ασφαλιστικός και Χρηματοοικονομικός σύμβουλος.

Ομαδική ασφάλιση: Σύμμαχος των εργαζομένων και των επιχειρήσεων – Insurance Forum

Leave a Comment