ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια…

Αμοιβαία Κεφάλαια…

  • 15 Δεκεμβρίου 2014
  • Ioannis Dagkaris
  • No comments

…Είναι τόσο απλό όσο και το άνοιγμα ενός λογαριασμού ταμιευτηρίου.

Όλοι οι επενδυτές απολαμβάνουν τις ίδιες αποδόσεις ανεξαρτήτως του ποσού συμμετοχής τους.

Μπορείτε να επενδύετε σε εγχώριες και διεθνείς αγορές με πολύ μικρό κόστος και μέγιστα οφέλη.

Μπορείτε να έχετε άμεσα στη διάθεσή σας τα χρήματά σας με πολύ απλό τρόπο.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις της αγοράς από έμπειρους συνεργάτες μας.

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να έχετε ενημέρωση για την εξέλιξη του χαρτοφυλακίου σας με ένα απλό τηλεφώνημα.

Μπορείτε να γνωρίζετε καθημερινά την αξία του χαρτοφυλακίου σας από τις δημοσιεύσεις των τιμών στον Τύπο.

Μπορείτε να επιτύχετε τη μέγιστη διασπορά και αποτελεσματική διαχείριση για καλύτερες αποδόσεις.

Τέλος, μπορείτε να έχετε σημαντικά φορολογικά οφέλη.

Leave a Comment