ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Financial Literacy Around the World!

Financial Literacy Around the World!

  • 19 Απριλίου 2021
  • Ioannis Dagkaris
  • No comments

Η Παγκόσμια Έρευνα Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού της Standard & Poor’s Services είναι η μεγαλύτερη, πιο ολοκληρωμένη παγκόσμια μέτρηση του χρηματοοικονομικού γραμματισμού στον κόσμο. Διερευνά τη γνώση τεσσάρων βασικών χρηματοοικονομικών εννοιών: την διαφοροποίηση κινδύνων, τον πληθωρισμό, την αριθμητικότητα και την επιδείνωση επιτοκίων.

Οι 5 ερωτήσεις της έρευνας συντάχθηκαν απο τους καθηγητές οικονομικών Leora Klapper, AnnaMaria Lousardi και Peter Van Oudheusden. Χρησιμοποιήθηκαν στην μεγαλύτερη επιστημονική έρευνα πάνω στην χρηματοοικονομική παιδεία των πολιτών με συμμετοχή απο 140 χώρες και με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Standard & Poor’s.

Στην έρευνα της S&P, το 45% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα χαρακτηρίστηκαν ως “χρηματοοικονομικά καταρτισμένοι” (“financially literate”), απαντώντας σωστά σε 4 από τις 5 ερωτήσεις της έρευνας. Αντίστοιχα στην έρευνα του ΙΧΑ (Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού) που έγινε σε σπουδαστές οικονομικής κατεύθυνσης, το ποσοστό επιτυχίας ανήλθε στο 50%.

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν μέσω της έρευνας :

  • Χαμηλά επίπεδα χρηματοοικονομικού γραμματισμού σε ολόκληρο τον κόσμο.
  • Ο αριθμός και ο πληθωρισμός είναι οι πιο κατανοητές έννοιες.
  • Η διαφοροποίηση κινδύνου είναι η λιγότερο κατανοητή έννοια απο τις υπόλοιπες.
  • Τα επίπεδα οικονομικής παιδείας των γυναικών είναι χαμηλότερα από τα ανδρικά.
  • Τέλος, οι νέοι αποτελούν ευάλωτη ομάδα και είναι ένας σημαντικός στόχος για ανάπτυξη προγραμμάτων χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

 

Συνοπτικά, στόχος της έρευνας είναι να παρέχει το πιο ακριβές μέτρο χρηματοοικονομικής παιδείας σε όλο τον κόσμο. Ο οικονομικός αναλφαβητισμός αποτελεί κρίσιμο εμπόδιο για την οικονομική ένταξη. Λόγω της έλλειψης γνώσεων σχετικά με τα χρηματοοικονομικά και τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και επομένως παραμένουν εκτός χρηματοπιστωτικών αγορών.

Επομένως, ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι εξαιρετικά σημαντικός για την οικονομική ευημερία των ανθρώπων αλλά και για τη συνολική υγεία της οικονομίας μιας χώρας…

 

 

 

 

 

Leave a Comment